مدیران پروژه

مشاوره-اجرائی-تحقیقاتی-آموزشی

مهندسی مدیریت و ساخت یا مهندسی و مدیریت ساخت ؟

مهندسی مدیریت و ساخت یا مهندسی و مدیریت ساخت ؟

رشته تحصيلی مهندسی و مديريت ساخت يکی از گرايش‌های مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران است که به مطالعه و فعاليت  در جنبه‌های مختلف فنی و مديريتی صنعت ساخت و ساز می‌پردازد.جامع و مانع ترین تعریفی که در مورد این رشته میان رشته ای می توان ذکر کرد همان است که در استاندارد مدیریت پروژه آمریکا pmbok اشاره شده است. در این تعریف مدیریت پروژه به عنوان دانشی مطرح شده است که محدودیت های پروژه (زمان ، هزینه ، منابع) را به بهینه ترین نحو ممکن مدیریت نماید که برای حصول این منظور نیز راه کار اندیشیده است به این مضمون که با تعریف مدیریت پروژه در قالب 9 فرآیند به استاندارد سازی مدیریت بهینه محدودیت های پروژه پرداخته است.

فرآیند های نه گانه مورد اشاره این استاندارد عبارتند از : مدیریت محدوده پروژه - مدیریت یکپارچگی پروژه- مدیریت زمان پروژه- مدیریت هزینه پروژه-   مدیریت کیفیت پروژه - مدیریت منابع انسانی پروژه- مدیریت ریسک پروژه- مدیریت تدارکات پروژه - مدیریت ارتباطات پروژه.

خیلی از موارد مشاهده می شود-حتی در بین فارغ التحصیلان این گرایش- از لفظ مهندسی مدیریت و ساخت استفاده می شود .در برخی مراجع معتبر در حوزه مباحث مرتبط با موضوعات عمرانی نیز چنین چیزی مشاهده می شود به عنوان نمونه در پایگاه دایره المعارف تخصصی سیویلیکا http://www.civilica.com ،نیز عنوان مهندسی مدیریت و ساخت ذکر شده است .این عنوان غلط مصطلحی است که در ابتدای شکل گیری این رشته دانشگاهی رایج شده است اما با توجه به توسعه نسبی که طی چند سال اخیر در این حوزه ایجاد شده است به نظر میرسد چنین اشتباهی  دیگر پذیرفتنی نباشد .

عبارت ساخت   اشاره دارد بر شکل گیری یک محصول ، حال این محصول ممکن است یک جزء و یا کلی مرکب از اجزاء باشد مثلا یک  قطعه از یک خودرو یک محصول است در حالی که خود خودرو که مرکب از اجزاء فراوان اینچنینی است خود نیز یک محصول است . همینطور در حوزه عمرانی نیز مثلا یک سازه محصول نهائی یک سری فعالیت هاست که توسط ارکان درگیر در پروژه آن سازه ، عینیت می یابد.

با دقت نظر در مراحل مختلف شکل گیری و اتمام یک پروژه –چه عمرانی و چه غیرعمرانی - ، اینکه فرآیند ساخت ،فرآیند علمی و عملی پیچیده ای است یک امر بدیهی به نظر می رسد و بکار گیری توامان علم مهندسی و علم مدیریت در آن اجتناب ناپذیر است ُ٬ لذا منطقی تر به نظر می رسد تخصصی را که به سامان دهی بهینه پروژه های عمرانی می پردازد  و هدف آن تولید و شکل دهی محصولات عمرانی می باشد را مهندسی و مدیریت ساخت بنامیم . البته این تخصص به نوعی به سایر حوزه های فنی و مهندسی نیز قابل تعمیم است.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ آذر۱۳۸۷ساعت 12:2  توسط واحد عبدالهیان  |